Blogg

Vad är proptech?

Vad är proptech?

Vad är proptech? Precis som genom historien har det alltid tillkommit nya branscher i näringslivet. Vad är proptech? Det härstammar från Property Technologies och innebär i praktiker den smarta fastigheter, eller den uppkopplade fastigheten. Proptech drivs till största del för att minska fastighetsägare kostnader eller att spara tid, koppla ihop …

Läs mer →
Digital informationstavla

Digital informationstavla för säkerställd informationsspridning i realtid

Digital informationstavla för säkerställd informationsspridning i realtid Världen förändras snabbt och kraven på information som uppdateras i realtid ökar. Inte minst bland hyresgäster i flerbostadshus. Hur säkerställer ni att era hyresgäster och besökare ständigt har tillgång till den information som de behöver?  Med en digital informationstavla från Notiz är det …

Läs mer →
Digitala trapphustavlor

Digitala trapphustavlor sparar tid

Digitala trapphustavlor sparar tid Att ständigt förse sina hyresgäster eller kunder med aktuell och relevant information är en utmaning för många fastighetsägare. Det innebär ofta ett tungrott, ineffektivt och tidsödande arbete. Den goda nyheten är att det finns en enkel lösning på problemet, och den heter rätt teknik och rätt …

Läs mer →
Notiz - Digitala informationsskärmar

Digitala informationsskärmar

Digitala informationsskärmar Vi på Notiz utvecklar, producerar och marknadsför digitala informationsskärmar för fastigheter och företag. Med digitala informationsskärmar kan du som fastighetsägare spara både tid och pengar samtidigt som informationsskärmarna hela tiden arbetar för dig och skapar viktiga mervärden. Notiz startades med just det uppdraget: att effektivisera ditt arbete med …

Läs mer →
Informationsskärm för äldreboenden

Informationsskärm för äldreboenden

Informationsskärm för äldreboenden Genom att kommunicera på informationsskärmar så kan ansvariga se till att viktig information kommer ut på alla avdelningar, trygghetsboenden eller äldreboenden. Detta kan t.ex. handla om följande information: Matsedlar Aktivitetslistor Födelsedagar Väder Övrig viktig information Enkelt att uppdatera informationstavlor Med vår koppling till Google slides så kan man uppdatera …

Läs mer →
Digital anslagstavla för trapphus

Digital anslagstavla för trapphus

Digital anslagstavla för trapphus Alla har vi väl någon gång haft en anslagstavla av något slag, men har vi haft en digital anlagstavla? Notiz utvecklar och säljer digitala anslagstavlor för trapphus. Syftet med detta är att ersätta lappar och tryckt material som fastighetsägare behöver sätta upp manuellt. Genom att använda …

Läs mer →