Om oss

Notiz startades med uppdraget att förbättra din servicegrad och spara din tid.
Genom att du kommunicerar i realtid, genom våra kommunikationsskärmar, når både allmän och viktig information fram, till dina kunder, snabbt och effektivt.

Inga fler snabba ryck, för att åka iväg till ett trapphus, och sätta upp en lapp om tillfälligt driftstopp på hissen. När du anlitar Notiz presenterar du, på ett professionellt och enkelt sätt, potentiella driftstörningar – Du sparar tid och tydliggör ditt meddelande snabbt.

• Vi vill underlätta
• Vi vill spara tid
• Vi vill skapa effektivitet

Ett tydligt informationsflöde skapar bättre samverkan mellan kund och leverantör.
Många års erfarenhet av digital och analog marknadsföring, har det bringat klarhet i vikten av god kundservice, det underlättar allas vardag.

Detta födde idén som idag har blivit verklighet. Vår inspirationskälla är effektivitet och bättre kundvård i en och samma produkt.

En oslagbara och uppskattad kombination.