Notiz

Notiz är ett IoT (Internet of things) och proptech-företag som utvecklar, producerar och marknadsför digitala informationsskärmar för fastigheter och företag.