Digital informationstavla för säkerställd informationsspridning i realtid

Världen förändras snabbt och kraven på information som uppdateras i realtid ökar. Inte minst bland hyresgäster i flerbostadshus. Hur säkerställer ni att era hyresgäster och besökare ständigt har tillgång till den information som de behöver? 

Med en digital informationstavla från Notiz är det enkelt att hålla hyresgästerna uppdaterade om vad som händer i huset. Rätt information i rätt tid ökar känslan av service, trygghet och kvalitet bland de boende. En digital informationstavla i entrén är en enkel åtgärd och en klok investering som fyller flera funktioner och som dessutom sparar både tid och pengar.

Minskade kostnader med digitala informationstavlor

Att arbeta med statiska skyltar är som bekant ett ineffektivt och otacksamt arbete. Varje gång en hyresgäst flyttar in eller ut behöver ni designa, tillverka och montera nya skyltar. Varje fastighetsägare vet också hur tidskrävande det är att arbeta med information i pappersform; att trycka upp och distribuera lapparna och sedan bevaka att de sitter uppe tillräckligt länge för att hyresgästerna ska hinna ta del av informationen. 

Med en digital informationstavla öppnar sig en hel värld av flexibilitet och effektivitet. Det går fort och lätt att göra uppdateringarna och förändringarna. Med bara några knapptryckningar har du nytt innehåll – på en skärm eller på många skärmar samtidigt. Ändringarna kan göras i realtid eller så kan de schemaläggas för att dyka upp i precis rätt tid. Den här överblicken över informationen ger ökad kontroll och bättre förutsättningar för ett stabilt och pålitligt informationsflöde.

Digital informationstavla

En digital informationstavla medför trygghet och kvalitet

Man kan se i enkäter och utvärderingar att fastighetsägares förmåga att kommunicera med de boende blir allt viktigare för hyresgästerna. Uppdaterad information om vad som kommer att hända i huset och när blir mer och mer avgörande. Det kan röra sig om underhållsarbete, nya installationer, extrastädning, driftstopp och annat som kan ha konsekvenser för de boende. Aktuell och relevant information i god tid förebygger irritation och klagomål och skapar trygghet för hyresgästerna, och ger en ökad känsla av service och kvalitet.

Information i god tid förebygger irritation och klagomål

Hur ska er digitala informationstavla se ut?

Med våra digitala informationstavlor har ni friheten att välja precis hur ni vill att det ska se ut. Från layout och design till bilder, filmer och integrationer. Vi bygger alltså en kundunik vy som speglar ert företag och ert varumärke, både visuellt och innehållsmässigt. 

Alla våra projekt startar med ett inledande möte, ett samtal. Ni berättar för oss om vilken information som är viktig för er och hur ni skulle vilja att ert informationsflöde såg ut. Vi har omfattande erfarenhet av digitala skärmar och informationstavlor och kommer att ha många idéer, tankar och rekommendationer kring vad som bör synas på just era informationstavlor. Tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för er, både vad gäller teknik, placering, funktioner och innehåll.

Digital informationstavla
Infotavla
Infodisplay väder

Kundresan för att skapa en digital informationstavla

Vi på Notiz lägger mycket fokus på kundresan. Vårt mål är att lösa dina problem med informationsdistribution och det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg i hela processen. Under ett inledande möte går vi igenom era krav, behov och önskemål och landar i en informationsplan. Med utgångspunkt i er grafiska profil tar vi fram förslag på en kundunik design för er digitala informationstavla. När designen är godkänd och klar går vi igenom lämpliga färgalternativ på metallkapslingen som sitter runt skärmen. Metallkapslingen är utformad för att stå emot åverkan och är producerad i material som medför bästa möjliga skydd. Det är av största vikt att informationstavlan sitter säkert och att vi minimerar risken för stöld och skadegörelse.. Vi installerar skärmarna i era lokaler och driftsätter lösningen. Därefter är den digitala informationstavlan igång, antingen dygnet runt eller enligt era specifikationer.

Ni behöver aldrig vara oroliga över om skärmen har slocknat eller om den faktiskt visar information. Vi övervakar alla våra kunders digitala informationstavlor. Dygnet runt, året om. Om någon skärm skulle vara ur funktion så hör vi av oss omedelbart.

Vårt mål är att lösa dina problem med informationsdistribution

Lokalt eller globalt innehåll på informationstavlan?

En del av skärmen kan visa samma innehåll på alla era informationstavlor, medan en annan del av skärmen kan vara unik för den specifika informationstavlan eller delas av ett antal informationstavlor. Det går att gruppera informationstavlorna efter exempelvis olika städer, områden och fastigheter eller vad som är relevant för er. En del av informationen rör kanske flera fastigheter, medan annan information är unik för en viss trappuppgång. Notiz står för flexibilitet, effektivitet och valfrihet.

Widgets och integrationer

Vi startade Notiz med ambitionen och uppdraget att förbättra din servicegrad, spara dina resurser och ge dig som hyresvärd de bästa förutsättningarna för att kommunicera med dina hyresgäster. Vi har märkt att detta för det mesta innebär en digital informationstavla som är automatiserad. Därför arbetar vi med integrationer och widgets på våra skärmar. 

Kanske ska samma nyheter som finns på er webbplats dyka upp på skärmen? Eller varför inte ert flöde på Facebook, Instagram eller LinkedIn? Vi har kopplingarna som skapar digital automation. Det blir alltså inte ännu ett verktyg att uppdatera – det sista vi vill är att skapa merarbete!

Exempel på innehåll

 • Hyresgästförteckning
 • Väder
 • Tid och datum
 • Information
 • Driftinfo
 • Senaste nyheterna

Exempel på plats

 • Trapphuset
 • Hissen
 • Garaget
 • Entré
 • Ovanför postboxar
 • Miljörummet

Hur mycket kostar en digital informationstavla?

Det går inte att ge ett prisförslag direkt då det beror på olika faktorer; Hur många informationsskärmar som ska installeras, osv.

Digitala informationstavlor brukar betala igen sig snabbt då det spara mycket administrativ tid och fysiska papper som man sätter på anslagstavlor är ett minne blott.

Kontakta oss för ett första orienteringsmöte, Notiz har konkurrenskraftiga priser och en mycket bra produkt, enligt våra kunder.

Kontakta oss redan idag