Digitala trapphustavlor sparar tid

Att ständigt förse sina hyresgäster eller kunder med aktuell och relevant information är en utmaning för många fastighetsägare. Det innebär ofta ett tungrott, ineffektivt och tidsödande arbete. Den goda nyheten är att det finns en enkel lösning på problemet, och den heter rätt teknik och rätt utrustning. Spara tid med Notiz trapphustavlor!

Digitala trapphustavlor

Notiz digitala trapphustavlor erbjuder full kontroll över informationsflödet, med största möjliga flexibilitet och effektivitet. Du gör uppdateringarna snabbt och enkelt, vilket innebär en enorm tidsbesparing. Endast några få knapptryckningar krävs för att du ska få nytt innehåll, på en skärm eller på flera samtidigt. Du kan lätt uppdatera informationen i realtid och få ut kritisk information omgående eller så kan du schemalägga ändringarna så att det dyker upp på skärmen när det passar som allra bäst.

Vägen till en installerad och klar digital trapphustavla som visar ert innehåll och samtidigt stärker ert varumärke är enkel och smidig. Läs mer om Vår kundresa.

Digitala trapphustavlor ger tid över för annat

Att investera i en digital trapphustavla innebär en betydligt mindre investering nu än vad det gjorde för tio år sedan. Priset på skärmar har sjunkit betydligt och den digitala tekniken har blivit mycket mer kostnadseffektiv och tillgänglig. Dessa faktorer bidrar tillsammans till en snabbare digitaliseringstakt av fastigheter.

Att arbeta med analoga skyltar och information är ett väldigt ineffektivt och tidskrävande arbete, därför är digitala trapphustavlor en investering som betalar sig snabbt. Du behöver inte längre utforma, tillverka och montera nya skyltar så fort en hyresgäst flyttar in eller ut. Och det tidsödande arbetet med att trycka upp och distribuera lappar när något ska informeras om är ett minne blott.

Med en digital informationstavla öppnar sig en hel värld av flexibilitet och effektivitet. Det går fort och lätt att göra uppdateringarna och förändringarna, med bara några knapptryckningar har du nytt innehåll – på en skärm eller på många skärmar samtidigt. Ändringarna kan göras i realtid eller så kan de schemaläggas för att dyka upp i precis rätt tid. Den här överblicken över informationen ger ökad kontroll och bättre förutsättningar för ett stabilt och pålitligt informationsflöde.

Uppdatera er digitala trapphustavla enkelt

För att göra informationsflödet så smidigt att hantera som möjligt automatiserar vi ert flöde. Med hjälp av våra integrationer uppdaterar du enkelt era digitala informationstavlor med text, bilder och filmer. Kanske vill ni visa era senaste inlägg på Facebook eller Linkedin på skärmen? Eller speglas nyheterna från er hemsida direkt på skärmen? Det är faktiskt endast kreativiteten och fantasin som sätter gränser. Vi har lång erfarenhet och omfattande kompetens inom det här området och vi hjälper er att hitta rätt struktur, nivå och teknik.

En vanlig TV är inte utformad och tillverkad för att vara i gång under längre perioder. Det är därför vi på Notiz enbart använder professionella skärmar för att visa information. Våra skärmar kan vara i gång och presentera sitt innehåll året om, dygnet runt.

Notiz hjälper er från idé till färdig lösning

Oberoende av hur många fastigheter och trappuppgångar ni har och hur många digitala skärmar ni behöver så bygger vi en överskådlig infrastruktur. Strukturen ger en tydlig överblick över vilka skärmar ni har var och vilken information som varje skärm visar. Det gör hela processen med hantering, förändringar och uppdateringar väldig enkel och smärtfri. Ni ser tydligt vilka hus, trappuppgångar och skärmar som visar vilken information. Kanske ska en del information visas på alla tavlorna medan annan information ska vara specifik för en viss trappuppgång. Läs mer Om oss och Om er.

Digitala trapphustavlor stärker ert varumärke

En digital trapphustavla har många fördelar utöver de tid- och energimässiga besparingarna. Vi säkerställer att själva kapslingen och innehållet på skärmen speglar ert varumärke rent visuellt. Dessutom visar undersökningar att tillförlitlig information ökar hyresgästernas trivsel och den upplevda känslan av service och trygghet, vilka samtliga är viktiga faktorer för alla fastighetsägare. En digital trapphustavla kan alltså bli grundpelaren i er varumärkeskommunikation, på flera plan.

Kontakta oss redan idag