Vad är proptech?

Vad är proptech?

Precis som genom historien har det alltid tillkommit nya branscher i näringslivet. Vad är proptech? Det härstammar från Property Technologies och innebär i praktiker den smarta fastigheter, eller den uppkopplade fastigheten. Proptech drivs till största del för att minska fastighetsägare kostnader eller att spara tid, koppla ihop system eller andra effektiviseringar.

Proptech, eller property technology, är en samlingsbegrepp för teknik och digitala lösningar som riktar sig mot fastighetsbranschen. Proptech kan till exempel omfatta teknik för att hantera och förvalta fastigheter, teknik för att förbättra bostadskomforten, teknik för att hjälpa till att sälja eller köpa fastigheter, och teknik för att hjälpa till att finansiera fastighetsprojekt.

Proptech har blivit allt vanligare de senaste åren, och det finns många olika företag och start-ups som erbjuder proptech-lösningar. Många fastighetsföretag har också börjat använda sig av proptech för att förbättra sin verksamhet och för att möta förändringar i marknaden.

Proptech kan användas för att lösa olika utmaningar och problem inom fastighetsbranschen, som till exempel att hantera och förvalta fastigheter på ett mer effektivt sätt, att öka bostadskomforten för boende, att underlätta för människor att sälja eller köpa fastigheter, och att finansiera fastighetsprojekt. Proptech kan också hjälpa till att göra fastighetsbranschen mer hållbar och att möta förändringar i samhället och på marknaden.

Exempel på proptech

Här är några ytterligare detaljer om proptech:

 • Proptech kan omfatta många olika tekniklösningar, som till exempel programvara för att hantera och förvalta fastigheter, sensorer för att mäta och övervaka olika parametrar i en fastighet, plattformar för att hjälpa till att sälja eller köpa fastigheter, och teknik för att finansiera fastighetsprojekt.

 • Proptech är vanligtvis inriktat på att förbättra effektiviteten och kvaliteten inom fastighetsbranschen, genom att till exempel underlätta för fastighetsföretag att hantera och förvalta fastigheter på ett mer effektivt sätt eller att hjälpa till att öka bostadskomforten för boende.

 • Många fastighetsföretag har börjat använda sig av proptech för att förbättra sin verksamhet och för att möta förändringar i marknaden. Det finns också många start-ups och företag som erbjuder proptech-lösningar

 • Proptech kan användas för att hantera och förvalta fastigheter på ett mer effektivt sätt, till exempel genom att använda programvara för att hålla koll på fastighetsinventarier, underhåll och reparationer. Proptech kan också användas för att samla in och analysera data om fastigheterna, till exempel för att optimera energiförbrukningen eller att hitta orsaker till eventuella problem.

 • Proptech kan också användas för att öka bostadskomforten för boende, till exempel genom att använda sensorer för att mäta och övervaka olika parametrar i lägenheten, som temperatur, fuktighet och luftkvalitet. Proptech kan också användas för att styra olika funktioner i lägenheten, till exempel belysning och värme.

 • Proptech kan också användas för att underlätta för människor att sälja eller köpa fastigheter, genom att till exempel erbjuda plattformar där människor kan annonsera och söka efter fastigheter.

Notiz är ett proptech-bolag som arbetar med IoT. Detta innebär att vi sätter upp informationsskärmar i fastigheter som dels minskar användandet av papper men vi sparar också mycket tid. Fastighetsskötare eller förvaltare behöver inte längre åka ut till fastigheter för att häfta upp A4-blad med information till hyresgästerna.

Det finns idag många proptech-bolag i Sverige och internationellt, det är också en bransch som växer med rasande fart.

Smarta fastigheter

Traditionellt har fastigheter inte varit särskilt smarta men detta är något som förändras i rasande fart. Solceller ska installeras, energieffektivisering ska göras och fiber ska installeras. Detta är alla exempel som gör fastigheter smartare. Vi hoppas att detta ger några svar på frågan: Vad är proptech?

Smarta fastigheter

Minska kostnaderna

De senaste årtiondena har värden på fastigheter ökat mycket i Sverige och Europa. Detta är så klart mycket positivt för fastighetsägarna och även för aktieägarna. Många småsparare har gjort goda affärer genom att investera i fastighetsbolag. Frågan är om detta varar för evigt? Självklart är svaret på frågan nej då ingenting varar för evigt, men de fastighetsägare som aktivt arbetar med och ligger i framkant när det kommer till digitalisering kommer ha en stor konkurrensfördel vid en eventuell kris framtiden. Att minska sina kostnader för förvaltning och även bli mer effektiva är något som de flesta organisationer behöver arbeta med. Notiz är stolta över att kunna bidrag till detta.

Digitalisering och proptech

Digitalisering och proptech är två områden som ofta nämns tillsammans, eftersom de båda handlar om att använda teknik och digitala lösningar för att förbättra effektiviteten och kvaliteten inom en bransch. Inom fastighetsbranschen har digitalisering och proptech spelat en viktig roll de senaste åren, eftersom de har möjliggjort för fastighetsföretag att hantera och förvalta fastigheter på ett mer effektivt sätt, att öka bostadskomforten för boende och att underlätta för människor att sälja eller köpa fastigheter.

Digitalisering handlar om att använda teknik och digitala lösningar för att förbättra effektiviteten och kvaliteten inom olika områden och branscher. Inom fastighetsbranschen kan digitalisering till exempel innebära att använda programvara för att hantera och förvalta fastigheter, att samla in och analysera data om fastigheterna, att erbjuda digitala tjänster för att underlätta för människor att sälja eller köpa fastigheter

Det flesta bolag inom proptech och smarta fatigheter är i framkant när det kommer till digitalisering. Man kommunicerar med sina installationer i fastigheter och kan ge fastighetsägare realtidsdata för att kunna fatta korrekta beslut.

Exempel:

 • Informationsskärmar är uppkopplade så att man kan uppdatera på distans.
 • Sensorer sitter i fastigheten för att kunna mäta elförbrukning och skickar i realtid till fastighetsägaren.
 • Smart kameraövervakning för hyresgästers trygghet.
 • Smarta avfallsrum som meddelat återvinningsbolag när det är dags att hämta.
 • Förvaltningssystem som gör det enkelt att ha koll på sina avtal och dokument.
 • Boendeapp för hyresgäster där man kan boka tvättstugan.

Vi hoppas du fick svar på frågan: Vad är proptech?

Vi på Notiz hoppas att detta gav dig en uppfattning om vad proptech betyder och varför det är viktigt för framtiden. Om ni skulle vara intresserade av digitala informationsskärmar, läs gärna mer på vår hemsida eller kontakta oss direkt.

Det är mer än bara en skärm - det är en genomtänkt säker produkt som är enkel att underhålla!
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
2022-09-09
En utomordentlig proffsig verksamhet och företag med utmärkt kundfokus. Söker ni som företag tjänster inom proptech är det onödigt att söka vidare, Notiz är er partner inom digitala informationsskärmar!
James Barber
James Barber
2022-06-21
Proffsiga personer bakom bolaget som levererar lösningar som genererar högt värde dör sina kunder
Kid Hammarstrand
Kid Hammarstrand
2022-06-17
Kan varmt rekommendera Notiz, här lämnas inget åt slumpen
Fredrik Andersson
Fredrik Andersson
2022-06-17
Notiz är ett riktigt smart företag, deras skärmar sparar mycket pappersarbete och all information går att uppdatera i realtid!
Pia-Karin Åkesson
Pia-Karin Åkesson
2022-06-09
Kan verkligen rekommendera Notiz digitala informationsskärmar de erbjuder snabb, effektiv service och prisvärda lösningar - rekommenderas!
Anncharlotte Bjurbäck
Anncharlotte Bjurbäck
2022-06-09
Notis är lev som hjälper till att hitta rätt informationskanal i er fastighet.
Joakim Freij
Joakim Freij
2022-06-03
Digital informationstavla, guide och exempel

Digital informationstavla för säkerställd informationsspridning i realtid

Digital informationstavla för säkerställd informationsspridning i realtid Världen förändras snabbt och kraven på information som uppdateras i realtid ökar. Notiz löser detta med digitala informationstavlor. …

Läs mer →
Digitala trapphustavlor

Digitala trapphustavlor sparar tid

Digitala trapphustavlor sparar tid Att ständigt förse sina hyresgäster eller kunder med aktuell och relevant information är en utmaning för många fastighetsägare. Det innebär ofta …

Läs mer →
Informationsskärmar och digitala trapphustavlor

Digitala informationsskärmar

Digitala informationsskärmar Vi på Notiz utvecklar, producerar och marknadsför digitala informationsskärmar för fastigheter och företag. Med digitala informationsskärmar kan du som fastighetsägare spara både tid …

Läs mer →