Vad är proptech?

Vad är proptech?

Precis som genom historien har det alltid tillkommit nya branscher i näringslivet. Vad är proptech? Det härstammar från Property Technologies och innebär i praktiker den smarta fastigheter, eller den uppkopplade fastigheten. Proptech drivs till största del för att minska fastighetsägare kostnader eller att spara tid, koppla ihop system eller andra effektiviseringar.

Notiz är ett proptech-bolag som arbetar med IoT. Detta innebär att vi sätter upp informationsskärmar i fastigheter som dels minskar användandet av papper men vi sparar också mycket tid. Fastighetsskötare eller förvaltare behöver inte längre åka ut till fastigheter för att häfta upp A4-blad med information till hyresgästerna.

Det finns idag många proptech-bolag i Sverige och internationellt, det är också en bransch som växer med rasande fart.

Smarta fastigheter

Traditionellt har fastigheter inte varit särskilt smarta men detta är något som förändras i rasande fart. Solceller ska installeras, energieffektivisering ska göras och fiber ska installeras. Detta är alla exempel som gör fastigheter smartare. Vi hoppas att detta ger några svar på frågan: Vad är proptech?

Smarta fastigheter

Minska kostnaderna

De senaste årtiondena har värden på fastigheter ökat mycket i Sverige och Europa. Detta är så klart mycket positivt för fastighetsägarna och även för aktieägarna. Många småsparare har gjort goda affärer genom att investera i fastighetsbolag. Frågan är om detta varar för evigt? Självklart är svaret på frågan nej då ingenting varar för evigt, men de fastighetsägare som aktivt arbetar med och ligger i framkant när det kommer till digitalisering kommer ha en stor konkurrensfördel vid en eventuell kris framtiden. Att minska sina kostnader för förvaltning och även bli mer effektiva är något som de flesta organisationer behöver arbeta med. Notiz är stolta över att kunna bidrag till detta.

Digitalisering och proptech

Det flesta bolag inom proptech och smarta fatigheter är i framkant när det kommer till digitalisering. Man kommunicerar med sina installationer i fastigheter och kan ge fastighetsägare realtidsdata för att kunna fatta korrekta beslut.

Exempel:

  • Informationsskärmar är uppkopplade så att man kan uppdatera på distans.
  • Sensorer sitter i fastigheten för att kunna mäta elförbrukning och skickar i realtid till fastighetsägaren.
  • Smart kameraövervakning för hyresgästers trygghet.
  • Smarta avfallsrum som meddelat återvinningsbolag när det är dags att hämta.
  • Förvaltningssystem som gör det enkelt att ha koll på sina avtal och dokument.
  • Boendeapp för hyresgäster där man kan boka tvättstugan.

Vi hoppas du fick svar på frågan: Vad är proptech?

Vi på Notiz hoppas att detta gav dig en uppfattning om vad proptech betyder och varför det är viktigt för framtiden. Om ni skulle vara intresserade av digitala informationsskärmar, läs gärna mer på vår hemsida eller kontakta oss direkt.

Digital informationstavla

Digital informationstavla för säkerställd informationsspridning i realtid

Digital informationstavla för säkerställd informationsspridning i realtid Världen förändras snabbt och kraven på information som uppdateras i realtid ökar. Inte minst bland hyresgäster i flerbostadshus. …

Läs mer →
Digitala trapphustavlor

Digitala trapphustavlor sparar tid

Digitala trapphustavlor sparar tid Att ständigt förse sina hyresgäster eller kunder med aktuell och relevant information är en utmaning för många fastighetsägare. Det innebär ofta …

Läs mer →
Notiz - Digitala informationsskärmar

Digitala informationsskärmar

Digitala informationsskärmar Vi på Notiz utvecklar, producerar och marknadsför digitala informationsskärmar för fastigheter och företag. Med digitala informationsskärmar kan du som fastighetsägare spara både tid …

Läs mer →